连昌宫词原文,翻译,赏析_拼音版_作者元稹 

连昌宫词

作者:元稹 朝代:唐朝
连昌宫词原文
连昌宫中满宫竹,岁久无人森似束。 又有墙头千叶桃,风动落花红蔌蔌。 宫边老翁为余泣:「小年进食曾因入。 上皇正在望仙楼,太真同凭阑干立。 楼上楼前尽珠翠,炫转荧煌照天地。 归来如梦复如痴,何暇备言宫里事! 初届寒食一百六,店舍无烟宫树绿。 夜半月高弦索鸣,贺老琵琶定场屋。 力士传呼觅念奴,念奴潜伴诸郎宿。 须臾觅得又连催,特敕街中许燃烛。 春娇满眼睡红绡,掠削云鬟旋装束。 飞上九天歌一声,二十五郎吹管笛。 逡巡大遍凉州彻,色色龟兹轰录续。 李谟压笛傍宫墙,偷得新翻数般曲。 平明大驾发行宫,万人歌舞途路中。 百官队仗避岐薛,杨氏诸姨车斗风。 明年十月东都破,御路犹存禄山过。 驱令供顿不敢藏,万姓无声泪潜堕。 两京定后六七年,却寻家舍行宫前。 庄园烧尽有枯井,行宫门闭树宛然。 尔后相传六皇帝,不到离宫门久闭。 往来年少说长安,玄武楼成花萼废。 去年敕使因斫竹,偶值门开暂相逐。 荆榛栉比塞池塘,狐兔骄痴缘树木。 舞榭攲倾基尚在,文窗窈窕纱犹绿。 尘埋粉壁旧花钿,乌啄风筝碎珠玉。 上皇偏爱临砌花,依然御榻临阶斜。 蛇出燕巢盘斗拱,菌生香案正当衙。 寝殿相连端正楼,太真梳洗楼上头。 晨光未出帘影动,至今反挂珊瑚钩。 指似旁人因恸哭,却出宫门泪相续。 自从此后闭门,夜夜狐狸上门屋。」 我闻此语骨悲,「太平谁致乱者谁?」 翁言:「野父何分别,耳闻眼见为君说。 姚崇宋璟作相公,劝谏上皇言语切。 燮理阴阳禾黍丰,调和中外无兵戎。 长官清平太守好,拣选皆言由至公。 开元之末姚宋死,朝廷渐渐由妃子。 禄山宫里养作儿,虢国门前闹如市。 弄权宰相不记名,依稀忆得杨与李。 庙谟颠倒四海摇,五十年来作疮痍。 今皇神圣丞相明,诏书才下吴蜀平。 官军又取淮西贼,此贼亦除天下宁。 年年耕种宫前道,今年不遣子孙耕。」 老翁此意深望幸,努力庙谟休用兵。
连昌宫词拼音解读
lián chāng gōng zhōng mǎn gōng zhú ,suì jiǔ wú rén sēn sì shù 。 yòu yǒu qiáng tóu qiān yè táo ,fēng dòng luò huā hóng sù sù 。 gōng biān lǎo wēng wéi yú qì :「xiǎo nián jìn shí céng yīn rù 。 shàng huáng zhèng zài wàng xiān lóu ,tài zhēn tóng píng lán gàn lì 。 lóu shàng lóu qián jìn zhū cuì ,xuàn zhuǎn yíng huáng zhào tiān dì 。 guī lái rú mèng fù rú chī ,hé xiá bèi yán gōng lǐ shì ! chū jiè hán shí yī bǎi liù ,diàn shě wú yān gōng shù lǜ 。 yè bàn yuè gāo xián suǒ míng ,hè lǎo pí pá dìng chǎng wū 。 lì shì chuán hū mì niàn nú ,niàn nú qián bàn zhū láng xiǔ 。 xū yú mì dé yòu lián cuī ,tè chì jiē zhōng xǔ rán zhú 。 chūn jiāo mǎn yǎn shuì hóng xiāo ,luě xuē yún huán xuán zhuāng shù 。 fēi shàng jiǔ tiān gē yī shēng ,èr shí wǔ láng chuī guǎn dí 。 qūn xún dà biàn liáng zhōu chè ,sè sè guī zī hōng lù xù 。 lǐ mó yā dí bàng gōng qiáng ,tōu dé xīn fān shù bān qǔ 。 píng míng dà jià fā háng gōng ,wàn rén gē wǔ tú lù zhōng 。 bǎi guān duì zhàng bì qí xuē ,yáng shì zhū yí chē dòu fēng 。 míng nián shí yuè dōng dōu pò ,yù lù yóu cún lù shān guò 。 qū lìng gòng dùn bú gǎn cáng ,wàn xìng wú shēng lèi qián duò 。 liǎng jīng dìng hòu liù qī nián ,què xún jiā shě háng gōng qián 。 zhuāng yuán shāo jìn yǒu kū jǐng ,háng gōng mén bì shù wǎn rán 。 ěr hòu xiàng chuán liù huáng dì ,bú dào lí gōng mén jiǔ bì 。 wǎng lái nián shǎo shuō zhǎng ān ,xuán wǔ lóu chéng huā è fèi 。 qù nián chì shǐ yīn zhuó zhú ,ǒu zhí mén kāi zàn xiàng zhú 。 jīng zhēn zhì bǐ sāi chí táng ,hú tù jiāo chī yuán shù mù 。 wǔ xiè jī qīng jī shàng zài ,wén chuāng yǎo tiǎo shā yóu lǜ 。 chén mái fěn bì jiù huā diàn ,wū zhuó fēng zhēng suì zhū yù 。 shàng huáng piān ài lín qì huā ,yī rán yù tà lín jiē xié 。 shé chū yàn cháo pán dòu gǒng ,jun1 shēng xiāng àn zhèng dāng yá 。 qǐn diàn xiàng lián duān zhèng lóu ,tài zhēn shū xǐ lóu shàng tóu 。 chén guāng wèi chū lián yǐng dòng ,zhì jīn fǎn guà shān hú gōu 。 zhǐ sì páng rén yīn tòng kū ,què chū gōng mén lèi xiàng xù 。 zì cóng cǐ hòu bì mén ,yè yè hú lí shàng mén wū 。」 wǒ wén cǐ yǔ gǔ bēi ,「tài píng shuí zhì luàn zhě shuí ?」 wēng yán :「yě fù hé fèn bié ,ěr wén yǎn jiàn wéi jun1 shuō 。 yáo chóng sòng jǐng zuò xiàng gōng ,quàn jiàn shàng huáng yán yǔ qiē 。 xiè lǐ yīn yáng hé shǔ fēng ,diào hé zhōng wài wú bīng róng 。 zhǎng guān qīng píng tài shǒu hǎo ,jiǎn xuǎn jiē yán yóu zhì gōng 。 kāi yuán zhī mò yáo sòng sǐ ,cháo tíng jiàn jiàn yóu fēi zǐ 。 lù shān gōng lǐ yǎng zuò ér ,guó guó mén qián nào rú shì 。 nòng quán zǎi xiàng bú jì míng ,yī xī yì dé yáng yǔ lǐ 。 miào mó diān dǎo sì hǎi yáo ,wǔ shí nián lái zuò chuāng yí 。 jīn huáng shén shèng chéng xiàng míng ,zhào shū cái xià wú shǔ píng 。 guān jun1 yòu qǔ huái xī zéi ,cǐ zéi yì chú tiān xià níng 。 nián nián gēng zhǒng gōng qián dào ,jīn nián bú qiǎn zǐ sūn gēng 。」 lǎo wēng cǐ yì shēn wàng xìng ,nǔ lì miào mó xiū yòng bīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

元稹 元稹 元稹(779─831),字微之,河南(今河南省洛阳一带)人。幼年丧父,家境比较贫困。十五岁参加科举考试,明经及第。唐宪宗元和初,应制策第一,任左拾遗,历监察御史等职。曾因劾奏剑南东川节度使严砺等人的不法行为,得罪权贵,被贬为江陵士曹参军。他遭到这次打击后,转与宦官和权贵妥协,并通过宦官崔潭峻等人的推荐,得到穆宗李恒的重用,一度出任宰相。不久,调任…详情

连昌宫词原文,连昌宫词翻译,连昌宫词赏析,连昌宫词阅读答案,出自元稹的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/867.html

诗词类别

元稹的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语