桃花源记原文,翻译,赏析_拼音版_作者陶渊明 

桃花源记

作者:陶渊明 朝代:魏晋
桃花源记原文

  晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

  林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

  见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)

  既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

  南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

桃花源记拼音解读

  jìn tài yuán zhōng ,wǔ líng rén bǔ yú wéi yè 。yuán xī háng ,wàng lù zhī yuǎn jìn 。hū féng táo huā lín ,jiá àn shù bǎi bù ,zhōng wú zá shù ,fāng cǎo xiān měi ,luò yīng bīn fēn ,yú rén shèn yì zhī 。fù qián háng ,yù qióng qí lín 。

  lín jìn shuǐ yuán ,biàn dé yī shān ,shān yǒu xiǎo kǒu ,fǎng fó ruò yǒu guāng 。biàn shě chuán ,cóng kǒu rù 。chū jí xiá ,cái tōng rén 。fù háng shù shí bù ,huō rán kāi lǎng 。tǔ dì píng kuàng ,wū shě yǎn rán ,yǒu liáng tián měi chí sāng zhú zhī shǔ 。qiān mò jiāo tōng ,jī quǎn xiàng wén 。qí zhōng wǎng lái zhǒng zuò ,nán nǚ yī zhe ,xī rú wài rén 。huáng fā chuí tiáo ,bìng yí rán zì lè 。

  jiàn yú rén ,nǎi dà jīng ,wèn suǒ cóng lái 。jù dá zhī 。biàn yào hái jiā ,shè jiǔ shā jī zuò shí 。cūn zhōng wén yǒu cǐ rén ,xián lái wèn xùn 。zì yún xiān shì bì qín shí luàn ,lǜ qī zǐ yì rén lái cǐ jué jìng ,bú fù chū yān ,suí yǔ wài rén jiān gé 。wèn jīn shì hé shì ,nǎi bú zhī yǒu hàn ,wú lùn wèi jìn 。cǐ rén yī yī wéi jù yán suǒ wén ,jiē tàn wǎn 。yú rén gè fù yán zhì qí jiā ,jiē chū jiǔ shí 。tíng shù rì ,cí qù 。cǐ zhōng rén yǔ yún :“bú zú wéi wài rén dào yě 。”(jiān gé yī zuò :gé jué )

  jì chū ,dé qí chuán ,biàn fú xiàng lù ,chù chù zhì zhī 。jí jun4 xià ,yì tài shǒu ,shuō rú cǐ 。tài shǒu jí qiǎn rén suí qí wǎng ,xún xiàng suǒ zhì ,suí mí ,bú fù dé lù 。

  nán yáng liú zǐ jì ,gāo shàng shì yě ,wén zhī ,xīn rán guī wǎng 。wèi guǒ ,xún bìng zhōng ,hòu suí wú wèn jīn zhě 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

陶渊明 陶渊明 陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江市西南)人,是中国文学史上的大诗人。他出身于一个官僚家庭,曾祖陶侃做过大司马,祖父陶茂、父亲陶逸都做过太守。县令一类的官。外祖孟嘉做过征西大将军。不过到了他的时代,家境已经衰落,所以他一生过着穷困的生活。他处在一个晋、宋易代的时期,政治的黑暗,阶级斗争的尖锐,民族矛盾的激化,都深深地影响着他。他…详情

桃花源记原文,桃花源记翻译,桃花源记赏析,桃花源记阅读答案,出自陶渊明的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60928.html

诗词类别

陶渊明的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语