【仙吕】点绛唇_翻《归去来原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【仙吕】点绛唇_翻《归去来

作者:张可久 朝代:元代
【仙吕】点绛唇_翻《归去来原文
翻《归去来辞》

归去来兮,故乡近日。田园内,芜草荒迷,催把微官弃。

【混江龙】既心为形役,何须惆怅自生悲?悟往之不谏,知来者堪追。昨日方知前日错,今朝便觉夜来非。舟摇摇以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以行路,恨晨光之熹微。乃瞻衡宇,适我闹中意。虽休官早,悔恨来迟。

【油葫芦】荷月锄日夜始归,有欢迎童仆随,候门稚子笑牵衣。栽五株翠柳笼烟密,种一篱黄菊凝霜媚。三径边虽就荒,两乔松喜不移。盼庭柯木叶交苍翠,我则是常把笑颜怡。

【天下乐】虽设柴门镇掩扉,无为,交暂息,既世情人我心愿违。看山岫云始归,羡知还鸟倦飞,抚孤松心似水。

【那吒令】悦高朋故戚,共谈玄讲理;办登山玩水,早休官弃职;远红尘是非,省藏头露尾。深蒙雨露恩,自得锄刨力,问优游此兴谁知?

【鹊踏枝】与猿鹤久忘机,共琴书自相陪。才过西郊,适兴东篱。谁待要劳神费力?不能够展眼舒眉。

【寄生草】一任教秦灰冷,从教那晋鼎移。倚窗或乐琴书味,从情或棹孤舟济,登山或念车轮意。美哉之志乐田园,浩然之气冲天地。

【幺】农夫告,春将及,朝来雨一犁。新生禾叶层层密,长流泉水涓涓细,初开黄菊丛丛媚。有时矫首恣游观,策仗老者欣留意。

【金盏儿】去来兮,莫呆痴,寓形宇内能何已?委心不为去留迷。嘻遑遑将到底,用怡怡欲潜归。知帝乡人不到,任富贵愿皆违。

【尾声】喜携仗自耕耘,欢自己忘忧会,玩赏东篱足矣。采菊浮杯稳坐榻,对南山山色稀奇。看山巍山色相催,山色悠悠能有几?逍遥度日,优游卒岁,乐天之命复奚疑。

【仙吕】点绛唇_翻《归去来拼音解读
fān 《guī qù lái cí 》

guī qù lái xī ,gù xiāng jìn rì 。tián yuán nèi ,wú cǎo huāng mí ,cuī bǎ wēi guān qì 。

【hún jiāng lóng 】jì xīn wéi xíng yì ,hé xū chóu chàng zì shēng bēi ?wù wǎng zhī bú jiàn ,zhī lái zhě kān zhuī 。zuó rì fāng zhī qián rì cuò ,jīn cháo biàn jiào yè lái fēi 。zhōu yáo yáo yǐ qīng yáng ,fēng piāo piāo ér chuī yī 。wèn zhēng fū yǐ háng lù ,hèn chén guāng zhī xī wēi 。nǎi zhān héng yǔ ,shì wǒ nào zhōng yì 。suī xiū guān zǎo ,huǐ hèn lái chí 。

【yóu hú lú 】hé yuè chú rì yè shǐ guī ,yǒu huān yíng tóng pú suí ,hòu mén zhì zǐ xiào qiān yī 。zāi wǔ zhū cuì liǔ lóng yān mì ,zhǒng yī lí huáng jú níng shuāng mèi 。sān jìng biān suī jiù huāng ,liǎng qiáo sōng xǐ bú yí 。pàn tíng kē mù yè jiāo cāng cuì ,wǒ zé shì cháng bǎ xiào yán yí 。

【tiān xià lè 】suī shè chái mén zhèn yǎn fēi ,wú wéi ,jiāo zàn xī ,jì shì qíng rén wǒ xīn yuàn wéi 。kàn shān xiù yún shǐ guī ,xiàn zhī hái niǎo juàn fēi ,fǔ gū sōng xīn sì shuǐ 。

【nà zhà lìng 】yuè gāo péng gù qī ,gòng tán xuán jiǎng lǐ ;bàn dēng shān wán shuǐ ,zǎo xiū guān qì zhí ;yuǎn hóng chén shì fēi ,shěng cáng tóu lù wěi 。shēn méng yǔ lù ēn ,zì dé chú páo lì ,wèn yōu yóu cǐ xìng shuí zhī ?

【què tà zhī 】yǔ yuán hè jiǔ wàng jī ,gòng qín shū zì xiàng péi 。cái guò xī jiāo ,shì xìng dōng lí 。shuí dài yào láo shén fèi lì ?bú néng gòu zhǎn yǎn shū méi 。

【jì shēng cǎo 】yī rèn jiāo qín huī lěng ,cóng jiāo nà jìn dǐng yí 。yǐ chuāng huò lè qín shū wèi ,cóng qíng huò zhào gū zhōu jì ,dēng shān huò niàn chē lún yì 。měi zāi zhī zhì lè tián yuán ,hào rán zhī qì chōng tiān dì 。

【yāo 】nóng fū gào ,chūn jiāng jí ,cháo lái yǔ yī lí 。xīn shēng hé yè céng céng mì ,zhǎng liú quán shuǐ juān juān xì ,chū kāi huáng jú cóng cóng mèi 。yǒu shí jiǎo shǒu zì yóu guān ,cè zhàng lǎo zhě xīn liú yì 。

【jīn zhǎn ér 】qù lái xī ,mò dāi chī ,yù xíng yǔ nèi néng hé yǐ ?wěi xīn bú wéi qù liú mí 。xī huáng huáng jiāng dào dǐ ,yòng yí yí yù qián guī 。zhī dì xiāng rén bú dào ,rèn fù guì yuàn jiē wéi 。

【wěi shēng 】xǐ xié zhàng zì gēng yún ,huān zì jǐ wàng yōu huì ,wán shǎng dōng lí zú yǐ 。cǎi jú fú bēi wěn zuò tà ,duì nán shān shān sè xī qí 。kàn shān wēi shān sè xiàng cuī ,shān sè yōu yōu néng yǒu jǐ ?xiāo yáo dù rì ,yōu yóu zú suì ,lè tiān zhī mìng fù xī yí 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【仙吕】点绛唇_翻《归去来原文,【仙吕】点绛唇_翻《归去来翻译,【仙吕】点绛唇_翻《归去来赏析,【仙吕】点绛唇_翻《归去来阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60058.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语