万年欢(寿乔丞相)原文,翻译,赏析_拼音版_作者厉寺正 

万年欢(寿乔丞相)

作者:厉寺正 朝代:宋代
万年欢(寿乔丞相)原文
恭审特进枢使大丞相国公先生神钟维岳,帝赉肖岩。方蓂开第一叶之初,正椿衍八千岁之始,眷隆神极,福被海隅。某夙荷陶镕,倍增喜抃。效动一乐阕,寄调万年欢。伏乞钧慈,俯垂电览。
衙武期颐,与文公福艾,俱号贤相。今我元台,齿德又居其上。玉立擎天一柱,似泰华、气凌秋壮。明良会,千载风云,长为龙衮凭仗。
清知孔山叠嶂。有猿吟鹤舞,日俟鸠杖。无忝苍生依依,未容高尚。待整顿、乾坤了当,与蓬岛、神仙来往。摩铜狄,点检笙歌,菊浮香泛新酿。
万年欢(寿乔丞相)拼音解读
gōng shěn tè jìn shū shǐ dà chéng xiàng guó gōng xiān shēng shén zhōng wéi yuè ,dì lài xiāo yán 。fāng mì kāi dì yī yè zhī chū ,zhèng chūn yǎn bā qiān suì zhī shǐ ,juàn lóng shén jí ,fú bèi hǎi yú 。mǒu sù hé táo róng ,bèi zēng xǐ biàn 。xiào dòng yī lè què ,jì diào wàn nián huān 。fú qǐ jun1 cí ,fǔ chuí diàn lǎn 。
yá wǔ qī yí ,yǔ wén gōng fú ài ,jù hào xián xiàng 。jīn wǒ yuán tái ,chǐ dé yòu jū qí shàng 。yù lì qíng tiān yī zhù ,sì tài huá 、qì líng qiū zhuàng 。míng liáng huì ,qiān zǎi fēng yún ,zhǎng wéi lóng gǔn píng zhàng 。
qīng zhī kǒng shān dié zhàng 。yǒu yuán yín hè wǔ ,rì sì jiū zhàng 。wú tiǎn cāng shēng yī yī ,wèi róng gāo shàng 。dài zhěng dùn 、qián kūn le dāng ,yǔ péng dǎo 、shén xiān lái wǎng 。mó tóng dí ,diǎn jiǎn shēng gē ,jú fú xiāng fàn xīn niàng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

万年欢(寿乔丞相)原文,万年欢(寿乔丞相)翻译,万年欢(寿乔丞相)赏析,万年欢(寿乔丞相)阅读答案,出自厉寺正的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/58061.html

诗词类别

厉寺正的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语