感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)原文,翻译,赏析_拼音版_作者张九龄 

感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)

作者:张九龄 朝代:唐朝
感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)原文
感遇十二首1 【其一】 兰叶春葳蕤2,桂华秋皎洁。 欣欣此生意,自尔为佳节。 谁知林栖者3,闻风坐相悦4。 草木有本心5,何求美人折6。 【其二】 幽人归独卧,滞虑洗孤清。 持此谢高鸟,因之传远情。 日夕怀空意,人谁感至精? 飞沉理自隔,何所慰吾诚? 【其三】 鱼游乐深池,鸟栖欲高枝。 嗟尔蜉蝣羽,薨薨亦何为。 有生岂不化,所感奚若斯。 神理日微灭,吾心安得知。 浩叹杨朱子,徒然泣路岐。 【其四】 孤鸿海上来,池潢不敢顾⑷。 侧见双翠鸟⑸,巢在三珠树⑹。 矫矫珍木巅,得无金丸惧⑺? 美服患人指⑻,高明逼神恶⑼? 今我游冥冥⑽,弋者何所慕⑾! 【其五】 吴越数千里,梦寐今夕见。 形骸非我亲,衾枕即乡县。 化蝶犹不识,川鱼安可羡。 海上有仙山,归期觉神变。 【其六】 西日下山隐,北风乘夕流。 燕雀感昏旦,檐楹呼匹俦。 鸿鹄虽自远,哀音非所求。 贵人弃疵贱,下士尝殷忧。 众情累外物,恕己忘内修。 感叹长如此,使我心悠悠。 【其七】 江南有丹橘,经冬犹绿林。 岂伊地气暖,自有岁寒心⑿。 可以荐嘉客⒀,奈何阻重深。 运命唯所遇,循环不可寻。 徒言树桃李⒁,此木岂无阴。 【其八】 永日徒离忧,临风怀蹇修。 美人何处所,孤客空悠悠。 青鸟跂不至,朱鳖谁云浮。 夜分起踯躅,时逝曷淹留。 【其九】 抱影吟中夜,谁闻此叹息。 美人适异方,庭树含幽色。 白云愁不见,沧海飞无翼。 凤凰一朝来,竹花斯可食。 【其十】 汉上有游女,求思安可得⒂。 袖中一札书,欲寄双飞翼⒃。 冥冥愁不见,耿耿徒缄忆⒄。 紫兰秀空蹊,皓露夺幽色。 馨香岁欲晚,感叹情何极⒅。 白云在南山⒆,日暮长太息⒇。 【其十一】 我有异乡忆,宛在云溶溶。 凭此目不觏,要之心所钟。 但欲附高鸟,安敢攀飞龙。 至精无感遇,悲惋填心胸。 归来扣寂寞,人愿天岂从? 【其十二】 闭门迹群化,凭林结所思。 啸叹此寒木,畴昔乃芳蕤。 朝阳凤安在,日暮蝉独悲。 浩思极中夜,深嗟欲待谁。 所怀诚已矣,既往不可追。 鼎食非吾事,云仙尝我期。 胡越方杳杳,车马何迟迟。 天壤一何异,幽默卧帘帷。
感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)拼音解读
gǎn yù shí èr shǒu 1 【qí yī 】 lán yè chūn wēi ruí 2,guì huá qiū jiǎo jié 。 xīn xīn cǐ shēng yì ,zì ěr wéi jiā jiē 。 shuí zhī lín qī zhě 3,wén fēng zuò xiàng yuè 4。 cǎo mù yǒu běn xīn 5,hé qiú měi rén shé 6。 【qí èr 】 yōu rén guī dú wò ,zhì lǜ xǐ gū qīng 。 chí cǐ xiè gāo niǎo ,yīn zhī chuán yuǎn qíng 。 rì xī huái kōng yì ,rén shuí gǎn zhì jīng ? fēi chén lǐ zì gé ,hé suǒ wèi wú chéng ? 【qí sān 】 yú yóu lè shēn chí ,niǎo qī yù gāo zhī 。 jiē ěr fú yóu yǔ ,hōng hōng yì hé wéi 。 yǒu shēng qǐ bú huà ,suǒ gǎn xī ruò sī 。 shén lǐ rì wēi miè ,wú xīn ān dé zhī 。 hào tàn yáng zhū zǐ ,tú rán qì lù qí 。 【qí sì 】 gū hóng hǎi shàng lái ,chí huáng bú gǎn gù ⑷。 cè jiàn shuāng cuì niǎo ⑸,cháo zài sān zhū shù ⑹。 jiǎo jiǎo zhēn mù diān ,dé wú jīn wán jù ⑺? měi fú huàn rén zhǐ ⑻,gāo míng bī shén è ⑼? jīn wǒ yóu míng míng ⑽,yì zhě hé suǒ mù ⑾! 【qí wǔ 】 wú yuè shù qiān lǐ ,mèng mèi jīn xī jiàn 。 xíng hái fēi wǒ qīn ,qīn zhěn jí xiāng xiàn 。 huà dié yóu bú shí ,chuān yú ān kě xiàn 。 hǎi shàng yǒu xiān shān ,guī qī jiào shén biàn 。 【qí liù 】 xī rì xià shān yǐn ,běi fēng chéng xī liú 。 yàn què gǎn hūn dàn ,yán yíng hū pǐ chóu 。 hóng hú suī zì yuǎn ,āi yīn fēi suǒ qiú 。 guì rén qì cī jiàn ,xià shì cháng yīn yōu 。 zhòng qíng lèi wài wù ,shù jǐ wàng nèi xiū 。 gǎn tàn zhǎng rú cǐ ,shǐ wǒ xīn yōu yōu 。 【qí qī 】 jiāng nán yǒu dān jú ,jīng dōng yóu lǜ lín 。 qǐ yī dì qì nuǎn ,zì yǒu suì hán xīn ⑿。 kě yǐ jiàn jiā kè ⒀,nài hé zǔ zhòng shēn 。 yùn mìng wéi suǒ yù ,xún huán bú kě xún 。 tú yán shù táo lǐ ⒁,cǐ mù qǐ wú yīn 。 【qí bā 】 yǒng rì tú lí yōu ,lín fēng huái jiǎn xiū 。 měi rén hé chù suǒ ,gū kè kōng yōu yōu 。 qīng niǎo qí bú zhì ,zhū biē shuí yún fú 。 yè fèn qǐ zhí zhú ,shí shì hé yān liú 。 【qí jiǔ 】 bào yǐng yín zhōng yè ,shuí wén cǐ tàn xī 。 měi rén shì yì fāng ,tíng shù hán yōu sè 。 bái yún chóu bú jiàn ,cāng hǎi fēi wú yì 。 fèng huáng yī cháo lái ,zhú huā sī kě shí 。 【qí shí 】 hàn shàng yǒu yóu nǚ ,qiú sī ān kě dé ⒂。 xiù zhōng yī zhá shū ,yù jì shuāng fēi yì ⒃。 míng míng chóu bú jiàn ,gěng gěng tú jiān yì ⒄。 zǐ lán xiù kōng qī ,hào lù duó yōu sè 。 xīn xiāng suì yù wǎn ,gǎn tàn qíng hé jí ⒅。 bái yún zài nán shān ⒆,rì mù zhǎng tài xī ⒇。 【qí shí yī 】 wǒ yǒu yì xiāng yì ,wǎn zài yún róng róng 。 píng cǐ mù bú gòu ,yào zhī xīn suǒ zhōng 。 dàn yù fù gāo niǎo ,ān gǎn pān fēi lóng 。 zhì jīng wú gǎn yù ,bēi wǎn tián xīn xiōng 。 guī lái kòu jì mò ,rén yuàn tiān qǐ cóng ? 【qí shí èr 】 bì mén jì qún huà ,píng lín jié suǒ sī 。 xiào tàn cǐ hán mù ,chóu xī nǎi fāng ruí 。 cháo yáng fèng ān zài ,rì mù chán dú bēi 。 hào sī jí zhōng yè ,shēn jiē yù dài shuí 。 suǒ huái chéng yǐ yǐ ,jì wǎng bú kě zhuī 。 dǐng shí fēi wú shì ,yún xiān cháng wǒ qī 。 hú yuè fāng yǎo yǎo ,chē mǎ hé chí chí 。 tiān rǎng yī hé yì ,yōu mò wò lián wéi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张九龄 张九龄 张九龄(678─740),唐著名政治家、诗人。字子寿,一名博物,韶州曲江(今广东韶关市)人。唐中宗景龙初(707)举进士,任校书郎。唐玄宗先天二年(713),登道侔伊吕科,升任右拾遣。后历任司勋员外郎、中书舍人、桂州都督、中书侍郎等职。曾因张说举荐,任集贤院学士。开元二十一年(733)任宰相,翌年迁中书令,兼修国史。后加金紫光禄大夫。为相贤明,刚直不阿,敢于…详情

感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)原文,感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)翻译,感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)赏析,感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)阅读答案,出自张九龄的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/4657.html

诗词类别

张九龄的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语