【双调】新水令_听楼头画鼓原文,翻译,赏析_拼音版_作者蒲察善长 

【双调】新水令_听楼头画鼓

作者:蒲察善长 朝代:元代
【双调】新水令_听楼头画鼓原文
听楼头画鼓打三更,绣帏中枕余衾剩。明朗朗窗前月,昏惨惨塌前灯。我这里独倚定帏屏,檐间铁好难听!

【驻马听】聒煞我也当当丁丁,恰便似再出世陈抟睡不成。度一宵如同百岁,捱一朝胜似三春。金炉香烬酒初醒,孤眠那怕心肠硬。闲愁可惯经?惟有相思最是难熬的症。

【乔牌儿】一回家睡不着独自个寝,非干是咱薄幸。没来由簪折瓶沉井,将鸳鸯两下里分。

【雁儿落】常想花前携手行,月下肩相并。罗被翻浪红,玉腕相交定。

【得胜令】担不得翠弯眉黛远山青,红馥馥桃脸褪朱唇。细袅袅杨柳腰肢瘦,齐臻臻青丝髻绾云。天生下精神,更那堪十指纤纤嫩。描不就丹青,比天仙少个净瓶。

【川拨棹】不由我泪盈盈,听长空孤雁声。我与你暂出门庭,听我丁宁。自别情人,雁儿,我其实捱不过衾寒枕冷,相思病积渐成。

【七弟兄】雁儿,你却是怎生?暂停,听我诉离情。一封书与你牢拴定,快疾忙飞过蓼花汀,听人家寝睡长门静。

【梅花酒】雁儿呀呀的叫几声,惊起那人听,说着咱名姓,他自有人相迎。从别后不见影,闪得人亡了魂灵。罗帷中愁怎禁,则为他挂心情。朝忘餐泪如倾,曲慵唱酒慵斟。

【收江南】雁儿,可怜见今宵独自个冷清清,你与我疾回疾转莫留停,山遥水远煞劳神。雁儿,天道儿未明,且休要等闲寻伴宿沙汀。

【尾】你是必休倦云淡风力紧,我这里想谁医治相思病。传示我可意情人,休辜负海誓山盟。唱道性命也似看承,心脾般钦敬。唯办你鹏程,我这里独守银釭慢慢的等。

【双调】新水令_听楼头画鼓拼音解读
tīng lóu tóu huà gǔ dǎ sān gèng ,xiù wéi zhōng zhěn yú qīn shèng 。míng lǎng lǎng chuāng qián yuè ,hūn cǎn cǎn tā qián dēng 。wǒ zhè lǐ dú yǐ dìng wéi píng ,yán jiān tiě hǎo nán tīng !

【zhù mǎ tīng 】guō shà wǒ yě dāng dāng dīng dīng ,qià biàn sì zài chū shì chén tuán shuì bú chéng 。dù yī xiāo rú tóng bǎi suì ,ái yī cháo shèng sì sān chūn 。jīn lú xiāng jìn jiǔ chū xǐng ,gū mián nà pà xīn cháng yìng 。xián chóu kě guàn jīng ?wéi yǒu xiàng sī zuì shì nán áo de zhèng 。

【qiáo pái ér 】yī huí jiā shuì bú zhe dú zì gè qǐn ,fēi gàn shì zán báo xìng 。méi lái yóu zān shé píng chén jǐng ,jiāng yuān yāng liǎng xià lǐ fèn 。

【yàn ér luò 】cháng xiǎng huā qián xié shǒu háng ,yuè xià jiān xiàng bìng 。luó bèi fān làng hóng ,yù wàn xiàng jiāo dìng 。

【dé shèng lìng 】dān bú dé cuì wān méi dài yuǎn shān qīng ,hóng fù fù táo liǎn tuì zhū chún 。xì niǎo niǎo yáng liǔ yāo zhī shòu ,qí zhēn zhēn qīng sī jì wǎn yún 。tiān shēng xià jīng shén ,gèng nà kān shí zhǐ xiān xiān nèn 。miáo bú jiù dān qīng ,bǐ tiān xiān shǎo gè jìng píng 。

【chuān bō zhào 】bú yóu wǒ lèi yíng yíng ,tīng zhǎng kōng gū yàn shēng 。wǒ yǔ nǐ zàn chū mén tíng ,tīng wǒ dīng níng 。zì bié qíng rén ,yàn ér ,wǒ qí shí ái bú guò qīn hán zhěn lěng ,xiàng sī bìng jī jiàn chéng 。

【qī dì xiōng 】yàn ér ,nǐ què shì zěn shēng ?zàn tíng ,tīng wǒ sù lí qíng 。yī fēng shū yǔ nǐ láo shuān dìng ,kuài jí máng fēi guò liǎo huā tīng ,tīng rén jiā qǐn shuì zhǎng mén jìng 。

【méi huā jiǔ 】yàn ér ya ya de jiào jǐ shēng ,jīng qǐ nà rén tīng ,shuō zhe zán míng xìng ,tā zì yǒu rén xiàng yíng 。cóng bié hòu bú jiàn yǐng ,shǎn dé rén wáng le hún líng 。luó wéi zhōng chóu zěn jìn ,zé wéi tā guà xīn qíng 。cháo wàng cān lèi rú qīng ,qǔ yōng chàng jiǔ yōng zhēn 。

【shōu jiāng nán 】yàn ér ,kě lián jiàn jīn xiāo dú zì gè lěng qīng qīng ,nǐ yǔ wǒ jí huí jí zhuǎn mò liú tíng ,shān yáo shuǐ yuǎn shà láo shén 。yàn ér ,tiān dào ér wèi míng ,qiě xiū yào děng xián xún bàn xiǔ shā tīng 。

【wěi 】nǐ shì bì xiū juàn yún dàn fēng lì jǐn ,wǒ zhè lǐ xiǎng shuí yī zhì xiàng sī bìng 。chuán shì wǒ kě yì qíng rén ,xiū gū fù hǎi shì shān méng 。chàng dào xìng mìng yě sì kàn chéng ,xīn pí bān qīn jìng 。wéi bàn nǐ péng chéng ,wǒ zhè lǐ dú shǒu yín gāng màn màn de děng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】新水令_听楼头画鼓原文,【双调】新水令_听楼头画鼓翻译,【双调】新水令_听楼头画鼓赏析,【双调】新水令_听楼头画鼓阅读答案,出自蒲察善长的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60222.html

诗词类别

蒲察善长的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语