【双调】新水令 闺情

作者:赵君祥 朝代:元代
【双调】新水令 闺情原文
枕痕一线玉生春,未惺忄眼波娇困。别离才几日,消瘦够十分。杜宇愁闻,
无端事系方寸。
 【驻马听】寡宿孤辰,岁晚佳期犹未准。旧愁新恨,镜中眉黛镇常颦。一庭
芳草翠铺茵,半帘花雨红成阵。雨声潺,风力劲,韶华即渐消磨尽。
 【乔牌儿】绣针儿怕待亲,腮斗儿粉香褪。莺慵燕懒清明近,把闲情相逗引。
 【雁儿落】被儿冷龙涎不索薰,人儿远龟卦何须问?路儿阻鱼笺断往来,心
儿邪鹊语难凭信。
 【得胜令】静团扇掩歌尘,碜可可罗帕渍啼痕。急煎煎永夜难成梦,孤
另另斜阳半掩门。打叠起殷勤,不索向心中印。折挫了精神,风流病不离身。
 【甜水令】这些时情思昏沉,姻缘间阻,相思陡峻。楼上把阑凭,见了些水
绕愁城,树列愁帏,山排愁阵,几般儿对付离人。
 【折桂令】楚阳台剩雨残,忘不了私语叮咛,往事纷纭。寂寞兰堂,萧条
锦瑟,孤负芳樽。金花诰七香车前程未稳,紫香囊五言诗旧物空存。醒也销魂,
醉也销魂。怯残春又是残春,怕黄昏又到黄昏。
 【离亭宴歇指煞】多情较远天涯近,东皇易老芳菲尽。无言自忖,难改悔志
诚心,怎消磨生死誓?强打捱凄凉运。留连宋玉才,迷恋潘安俊。行思坐盹,免
不得侍儿嘲,遵不得严母训,顾不得傍人论。荣华自有时,恩爱终无分,枉了把
形骸病损。他谎话儿赚韩香,我痴心儿忆何粉。
【双调】新水令 闺情拼音解读
zhěn hén yī xiàn yù shēng chūn ,wèi xīng shù yǎn bō jiāo kùn 。bié lí cái jǐ rì ,xiāo shòu gòu shí fèn 。dù yǔ chóu wén ,
wú duān shì xì fāng cùn 。
 【zhù mǎ tīng 】guǎ xiǔ gū chén ,suì wǎn jiā qī yóu wèi zhǔn 。jiù chóu xīn hèn ,jìng zhōng méi dài zhèn cháng pín 。yī tíng
fāng cǎo cuì pù yīn ,bàn lián huā yǔ hóng chéng zhèn 。yǔ shēng chán ,fēng lì jìn ,sháo huá jí jiàn xiāo mó jìn 。
 【qiáo pái ér 】xiù zhēn ér pà dài qīn ,sāi dòu ér fěn xiāng tuì 。yīng yōng yàn lǎn qīng míng jìn ,bǎ xián qíng xiàng dòu yǐn 。
 【yàn ér luò 】bèi ér lěng lóng xián bú suǒ xūn ,rén ér yuǎn guī guà hé xū wèn ?lù ér zǔ yú jiān duàn wǎng lái ,xīn
ér xié què yǔ nán píng xìn 。
 【dé shèng lìng 】jìng tuán shàn yǎn gē chén ,chěn kě kě luó pà zì tí hén 。jí jiān jiān yǒng yè nán chéng mèng ,gū
lìng lìng xié yáng bàn yǎn mén 。dǎ dié qǐ yīn qín ,bú suǒ xiàng xīn zhōng yìn 。shé cuò le jīng shén ,fēng liú bìng bú lí shēn 。
 【tián shuǐ lìng 】zhè xiē shí qíng sī hūn chén ,yīn yuán jiān zǔ ,xiàng sī dǒu jun4 。lóu shàng bǎ lán píng ,jiàn le xiē shuǐ
rào chóu chéng ,shù liè chóu wéi ,shān pái chóu zhèn ,jǐ bān ér duì fù lí rén 。
 【shé guì lìng 】chǔ yáng tái shèng yǔ cán ,wàng bú le sī yǔ dīng níng ,wǎng shì fēn yún 。jì mò lán táng ,xiāo tiáo
jǐn sè ,gū fù fāng zūn 。jīn huā gào qī xiāng chē qián chéng wèi wěn ,zǐ xiāng náng wǔ yán shī jiù wù kōng cún 。xǐng yě xiāo hún ,
zuì yě xiāo hún 。qiè cán chūn yòu shì cán chūn ,pà huáng hūn yòu dào huáng hūn 。
 【lí tíng yàn xiē zhǐ shà 】duō qíng jiào yuǎn tiān yá jìn ,dōng huáng yì lǎo fāng fēi jìn 。wú yán zì cǔn ,nán gǎi huǐ zhì
chéng xīn ,zěn xiāo mó shēng sǐ shì ?qiáng dǎ ái qī liáng yùn 。liú lián sòng yù cái ,mí liàn pān ān jun4 。háng sī zuò dǔn ,miǎn
bú dé shì ér cháo ,zūn bú dé yán mǔ xùn ,gù bú dé bàng rén lùn 。róng huá zì yǒu shí ,ēn ài zhōng wú fèn ,wǎng le bǎ
xíng hái bìng sǔn 。tā huǎng huà ér zuàn hán xiāng ,wǒ chī xīn ér yì hé fěn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】新水令 闺情原文,【双调】新水令 闺情翻译,【双调】新水令 闺情赏析,【双调】新水令 闺情阅读答案,出自赵君祥的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60160.html

诗词类别

赵君祥的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语