【商调】梧叶儿_春日感怀闲原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【商调】梧叶儿_春日感怀闲

作者:张可久 朝代:元代
【商调】梧叶儿_春日感怀闲原文
春日感怀

闲罗扇,坠锦囊,尘满碧纱窗。燕语鸟衣巷,花开白玉堂,人上紫云娘,月冷妆楼夜香。

早行

鸡声罢,角韵残,落月五更寒。紫塞呼白雁,黄河绕黑山,翠袖上雕鞍,行路比别离更难。

旅思

题新句,感旧游,坐满鸘鸘裘。镜里休文瘦,花边湘水秋,楼上仲宣愁。谁伴我新丰殢酒。

垂虹亭上

三高地,万古愁,行客记曾游。绿树当朱户,青山朝画楼,红袖倚兰舟,借问谁家卖酒?

春日简鉴湖诸友

簪花帽,载酒船,急管间繁弦。席上题罗扇,云间寄锦笺。水畔坠金鞭,不减长安少年。

雪中

乘兴诗人棹,新烹学士茶,风味属谁家?瓦甃悬冰筋,天风起玉沙,海树放银花,愁压拥蓝关去马。

别怀

枕上圆孤梦,灯前赋小诗,泪脸界胭脂。脆管催银字,垂杨绾翠丝,别酒尽金卮,相思病明年那时。

春日书所见

蔷薇径,芍药阑,莺燕语间关。小雨红芳绽,新睛紫陌乾,长日绣窗闲,人立秋千画板。

寿席

晴山翠,明月圆,鹤舞影蹁跹。酒进长生药,花开小洞天,人乐太平杯,八千岁蓬莱地仙。

长沙道中

扁舟兴,淡月痕,薄暮小江村。人入潇湘画,酒倾桑落樽,诗吊汨罗魂,醉卧梅花树根。

山阴道上

云门路,天柱峰,花暗月朦胧。雪冷谁家店?山深何处钟?棹孤篷,兴不尽吟诗信翁。

有所思

人何处?草自春,弦索已生尘。柳线萦离思,荷衣拭泪痕,梅屋锁吟魂,目断吴山暮云。

【商调】梧叶儿_春日感怀闲拼音解读
chūn rì gǎn huái

xián luó shàn ,zhuì jǐn náng ,chén mǎn bì shā chuāng 。yàn yǔ niǎo yī xiàng ,huā kāi bái yù táng ,rén shàng zǐ yún niáng ,yuè lěng zhuāng lóu yè xiāng 。

zǎo háng

jī shēng bà ,jiǎo yùn cán ,luò yuè wǔ gèng hán 。zǐ sāi hū bái yàn ,huáng hé rào hēi shān ,cuì xiù shàng diāo ān ,háng lù bǐ bié lí gèng nán 。

lǚ sī

tí xīn jù ,gǎn jiù yóu ,zuò mǎn shuāng shuāng qiú 。jìng lǐ xiū wén shòu ,huā biān xiāng shuǐ qiū ,lóu shàng zhòng xuān chóu 。shuí bàn wǒ xīn fēng tì jiǔ 。

chuí hóng tíng shàng

sān gāo dì ,wàn gǔ chóu ,háng kè jì céng yóu 。lǜ shù dāng zhū hù ,qīng shān cháo huà lóu ,hóng xiù yǐ lán zhōu ,jiè wèn shuí jiā mài jiǔ ?

chūn rì jiǎn jiàn hú zhū yǒu

zān huā mào ,zǎi jiǔ chuán ,jí guǎn jiān fán xián 。xí shàng tí luó shàn ,yún jiān jì jǐn jiān 。shuǐ pàn zhuì jīn biān ,bú jiǎn zhǎng ān shǎo nián 。

xuě zhōng

chéng xìng shī rén zhào ,xīn pēng xué shì chá ,fēng wèi shǔ shuí jiā ?wǎ zhòu xuán bīng jīn ,tiān fēng qǐ yù shā ,hǎi shù fàng yín huā ,chóu yā yōng lán guān qù mǎ 。

bié huái

zhěn shàng yuán gū mèng ,dēng qián fù xiǎo shī ,lèi liǎn jiè yān zhī 。cuì guǎn cuī yín zì ,chuí yáng wǎn cuì sī ,bié jiǔ jìn jīn zhī ,xiàng sī bìng míng nián nà shí 。

chūn rì shū suǒ jiàn

qiáng wēi jìng ,sháo yào lán ,yīng yàn yǔ jiān guān 。xiǎo yǔ hóng fāng zhàn ,xīn jīng zǐ mò qián ,zhǎng rì xiù chuāng xián ,rén lì qiū qiān huà bǎn 。

shòu xí

qíng shān cuì ,míng yuè yuán ,hè wǔ yǐng pián xiān 。jiǔ jìn zhǎng shēng yào ,huā kāi xiǎo dòng tiān ,rén lè tài píng bēi ,bā qiān suì péng lái dì xiān 。

zhǎng shā dào zhōng

biǎn zhōu xìng ,dàn yuè hén ,báo mù xiǎo jiāng cūn 。rén rù xiāo xiāng huà ,jiǔ qīng sāng luò zūn ,shī diào mì luó hún ,zuì wò méi huā shù gēn 。

shān yīn dào shàng

yún mén lù ,tiān zhù fēng ,huā àn yuè méng lóng 。xuě lěng shuí jiā diàn ?shān shēn hé chù zhōng ?zhào gū péng ,xìng bú jìn yín shī xìn wēng 。

yǒu suǒ sī

rén hé chù ?cǎo zì chūn ,xián suǒ yǐ shēng chén 。liǔ xiàn yíng lí sī ,hé yī shì lèi hén ,méi wū suǒ yín hún ,mù duàn wú shān mù yún 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【商调】梧叶儿_春日感怀闲原文,【商调】梧叶儿_春日感怀闲翻译,【商调】梧叶儿_春日感怀闲赏析,【商调】梧叶儿_春日感怀闲阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59760.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语