【中吕】阳春曲 赠茶肆原文,翻译,赏析_拼音版_作者李德载 

【中吕】阳春曲 赠茶肆

作者:李德载 朝代:元代
【中吕】阳春曲 赠茶肆原文
茶烟一缕轻轻,搅动兰膏四座香,烹煎妙手赛维扬。非是谎,下马试来尝。
 黄金碾畔香尘细,碧玉瓯中白雪飞,扫醒破闷和脾胃。风韵美,唤醒睡希夷。
 蒙山顶上春光早,扬子江心水味高,陶家学士更风骚。应笑倒,销金帐饮羊
羔。
 龙团香满三江水,石鼎诗成七步才,襄王无梦到阳台。归去来,随处是蓬莱。
 一瓯佳味侵诗梦,七碗清香胜碧简,竹炉汤沸火初红。两腋风,人在广寒宫。
 木瓜香带千林杏,金橘寒生万壑冰,一瓯甘露更驰名。恰二更,梦断酒初醒。
 兔毫盏内新尝罢,留得余香在齿牙,一瓶雪水最清佳。风韵煞,到底属陶家。
 龙须喷雪浮瓯面,凤髓和云泛盏弦,劝君休惜杖头钱。学玉川,平地便升仙。
 金樽满劝羊羔酒,不似灵芽泛玉瓯,声名喧满岳阳楼。夸妙手,博士便风流。
 金芽嫩采枝头露,雪乳香浮塞上酥,我家奇品世间无。君听取,声价彻皇都。
【中吕】阳春曲 赠茶肆拼音解读
chá yān yī lǚ qīng qīng ,jiǎo dòng lán gāo sì zuò xiāng ,pēng jiān miào shǒu sài wéi yáng 。fēi shì huǎng ,xià mǎ shì lái cháng 。
 huáng jīn niǎn pàn xiāng chén xì ,bì yù ōu zhōng bái xuě fēi ,sǎo xǐng pò mèn hé pí wèi 。fēng yùn měi ,huàn xǐng shuì xī yí 。
 méng shān dǐng shàng chūn guāng zǎo ,yáng zǐ jiāng xīn shuǐ wèi gāo ,táo jiā xué shì gèng fēng sāo 。yīng xiào dǎo ,xiāo jīn zhàng yǐn yáng
gāo 。
 lóng tuán xiāng mǎn sān jiāng shuǐ ,shí dǐng shī chéng qī bù cái ,xiāng wáng wú mèng dào yáng tái 。guī qù lái ,suí chù shì péng lái 。
 yī ōu jiā wèi qīn shī mèng ,qī wǎn qīng xiāng shèng bì jiǎn ,zhú lú tāng fèi huǒ chū hóng 。liǎng yè fēng ,rén zài guǎng hán gōng 。
 mù guā xiāng dài qiān lín xìng ,jīn jú hán shēng wàn hè bīng ,yī ōu gān lù gèng chí míng 。qià èr gèng ,mèng duàn jiǔ chū xǐng 。
 tù háo zhǎn nèi xīn cháng bà ,liú dé yú xiāng zài chǐ yá ,yī píng xuě shuǐ zuì qīng jiā 。fēng yùn shà ,dào dǐ shǔ táo jiā 。
 lóng xū pēn xuě fú ōu miàn ,fèng suǐ hé yún fàn zhǎn xián ,quàn jun1 xiū xī zhàng tóu qián 。xué yù chuān ,píng dì biàn shēng xiān 。
 jīn zūn mǎn quàn yáng gāo jiǔ ,bú sì líng yá fàn yù ōu ,shēng míng xuān mǎn yuè yáng lóu 。kuā miào shǒu ,bó shì biàn fēng liú 。
 jīn yá nèn cǎi zhī tóu lù ,xuě rǔ xiāng fú sāi shàng sū ,wǒ jiā qí pǐn shì jiān wú 。jun1 tīng qǔ ,shēng jià chè huáng dōu 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李德载 李德载 李德载(生卒年不详),生平事迹不详。现存小令十首,均为赠茶肆的《阳春曲》。…详情

【中吕】阳春曲 赠茶肆原文,【中吕】阳春曲 赠茶肆翻译,【中吕】阳春曲 赠茶肆赏析,【中吕】阳春曲 赠茶肆阅读答案,出自李德载的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59332.html

诗词类别

李德载的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语